Domov pro seniory Zastávka, p. o.

Poskytujeme kvalitní péči klientům s demencí v souladu
s doporučeními České Alzheimerovské společnosti

Přijetí do Domova pro seniory Přijetí do Domova se zvláštním režimem

Jak se u nás žije

V rámci sociální služby Domov pro seniory je naším posláním poskytovat sociální a zdravotní službu seniorům, u kterých je z důvodu věku snížena schopnost zajistit si péči o vlastní osobu, uplatnit svá práva, své nároky a kteří již nemohou žít ve vlastním domácím prostředí. O každého klienta bude důstojně postaráno i v samotném konci jeho života.

 

Co nabízíme

Ve své práci se zvláště věnujeme péči o klienty se syndromem demence a jsme držiteli certifikátu Vážka, který Česká Alzheimerovská společnost uděluje zařízením, která těmto klientům poskytují kvalitní péči v souladu s doporučeními odborníků gerontologů.

Domov pro seniory

kapacita 24 klientů

Cílová skupina: 

Osoby starší 60 let, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze řešit ani pomoci rodiny, ambulantních a terénních služeb.

Více informací

Domov se zvláštním režimem

kapacita 121 klientů

Cílová skupina:

Osoby starší 55 let, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze řešit ani pomoci rodiny, ambulantních a terénních služeb. U těchto osob dochází ke ztrátě schopnosti běžných denních aktivit, a nakonec i ke ztrátě samostatné existence. Jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Více informací

Navštivte naši zahradu paměti

O domově

Snažíme se o to, aby naši klienti vnímali naše zařízení jako svůj skutečný domov se všemi znaky a podmínkami,
které domov pro každého z nás má.

Naše péče o klienta směřuje k tomuto hlavnímu cíli:
Zachování soběstačnosti co nejdéle v co největším rozsahu, ochrana práv klientů a zajištění jejich aktivního, důstojného a spokojeného života.

Naším mottem je výrok anglického spisovatele Charlese Dickense:

“Nebyl na světě zbytečně ten, kdo pomáhal ulehčit břemeno druhým”

Virtuální prohlídka

Přesto, že možnosti společných prostor nemůžeme označit za dostačující, snažíme se v rámci možností, které nám skýtá prostorové řešení budov Domova přizpůsobit je co nejlépe potřebám našich klientů i jejich rodinným příslušníkům a dalším návštěvám, které k nám přijdou.

Budova A

  • Vstupní hala budovy A
  • Hlavní jídelna
  • Jídelna odedělení – A
  • Kuchyně
  • Vodoléčba a rehabilitace
  • Foto terapie
  • Kuchyňka pro klienty
  • Tvořivá dílna A
  • Kaple A
  • Chodba – budova A
  • Pokoj – budova A

Budova B

  • Spojovací koridor
  • Vestibul – oddělení B
  • Pokoj – budova B
  • Sociální zařízení pokoje – B
  • Centrální koupelna – B
  • Chodba oddělení – B
  • Jídelna oddělení – B
  • Školnící místnost
  • Prádelna
  • Sesterna B

Exteriér

  • Letecký pohled
  • Před budovou A
  • Před budovou B
  • Park – Budova A
  • Zahrada paměti B
  • Zahrada paměti 1
  • Zahrada paměti 2
  • Zahrada paměti 3
  • Zahrada paměti 4