Domov pro seniory Zastávka, p. o.

Poskytujeme kvalitní péči klientům s demencí v souladu
s doporučeními České Alzheimerovské společnosti

Přijetí do Domova pro seniory Přijetí do Domova se zvláštním režimem

Jak se u nás žije

V rámci sociální služby Domov pro seniory je naším posláním poskytovat sociální a zdravotní službu seniorům, u kterých je z důvodu věku snížena schopnost zajistit si péči o vlastní osobu, uplatnit svá práva, své nároky a kteří již nemohou žít ve vlastním domácím prostředí. O každého klienta bude důstojně postaráno i v samotném konci jeho života.

 

Co nabízíme

Ve své práci se zvláště věnujeme péči o klienty se syndromem demence a jsme držiteli certifikátu Vážka, který Česká Alzheimerovská společnost uděluje zařízením, která těmto klientům poskytují kvalitní péči v souladu s doporučeními odborníků gerontologů.

Domov pro seniory

kapacita 24 klientů

Cílová skupina: 

Osoby starší 60 let, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze řešit ani pomoci rodiny, ambulantních a terénních služeb.

Více informací

Domov se zvláštním režimem

kapacita 121 klientů

Cílová skupina:

Osoby starší 55 let, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze řešit ani pomoci rodiny, ambulantních a terénních služeb. U těchto osob dochází ke ztrátě schopnosti běžných denních aktivit, a nakonec i ke ztrátě samostatné existence. Jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Více informací

Navštivte naši zahradu paměti

O domově

Snažíme se o to, aby naši klienti vnímali naše zařízení jako svůj skutečný domov se všemi znaky a podmínkami,
které domov pro každého z nás má.

Naše péče o klienta směřuje k tomuto hlavnímu cíli:
Zachování soběstačnosti co nejdéle v co největším rozsahu, ochrana práv klientů a zajištění jejich aktivního, důstojného a spokojeného života.

Naším mottem je výrok anglického spisovatele Charlese Dickense:

„Nebyl na světě zbytečně ten, kdo pomáhal ulehčit břemeno druhým“

Virtuální prohlídka

Přesto, že možnosti společných prostor nemůžeme označit za dostačující, snažíme se v rámci možností, které nám skýtá prostorové řešení budov Domova přizpůsobit je co nejlépe potřebám našich klientů i jejich rodinným příslušníkům a dalším návštěvám, které k nám přijdou.

Budova A

 • Vstupní hala budovy A
 • Hlavní jídelna
 • Jídelna odedělení – A
 • Kuchyně
 • Vodoléčba a rehabilitace
 • Foto terapie
 • Kuchyňka pro klienty
 • Tvořivá dílna A
 • Kaple A
 • Chodba – budova A
 • Pokoj – budova A

Budova B

 • Spojovací koridor
 • Vestibul – oddělení B
 • Pokoj – budova B
 • Sociální zařízení pokoje – B
 • Centrální koupelna – B
 • Chodba oddělení – B
 • Jídelna oddělení – B
 • Školnící místnost
 • Prádelna
 • Sesterna B

Exteriér

 • Letecký pohled
 • Před budovou A
 • Před budovou B
 • Park – Budova A
 • Zahrada paměti B
 • Zahrada paměti 1
 • Zahrada paměti 2
 • Zahrada paměti 3
 • Zahrada paměti 4