Domov se zvláštním režimem

Pro koho je služba určena

Služba Domov se zvláštním režimem je určena klientům starším 55 let, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci v důsledku svého dlouhodobého nebo trvalého zdravotního stavu, který vede ke ztrátě schopností sebepéče, provádění běžných denních aktivit, ztráty orientace a samostatného pohybu, ztráty péče o zdraví a zajištění bezpečí, kontaktu se společenským prostředím a nedokáží obstarávat své osobní záležitosti a uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy.

Jak chápat demenci

Demence způsobuje, že nemocný není schopen vést bez problémů samostatný život, zhoršuje se jeho soběstačnost, potřebuje pomoc s osobní hygienou, např. s WC, mytím a oblékáním, špatně se vyjadřuje, nepamatuje si nedávné události a jména, není schopen vařit, uklízet, nakupovat. Bloudí a chová se nepřiměřeně situaci, ani doma neví, kde je. Mohou nastat změny v chování (agrese). Nemocný ztrácí zájem o koníčky a oblíbené činnosti, je ohrožen sociálním vyloučením. Nemocný potřebuje specifickou péči a neustálý dohled.

Pro klienty zajišťujeme

Ubytování

Ve dvoulůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC. U jednolůžkových pokojů je sociální zařízení společné vždy pro dva pokoje. Žádost zájemce o jednolůžkový pokoj je zařazena do pořadníku. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočními stolky, signalizací pro přivolání pomoci a vestavěnými skříněmi. Svůj osobní prostor si může klient vybavit předměty, které v něm budou vyvolávat vzpomínky (obrázky, fotografie, oblíbený hrneček apod.). Po domluvě s personálem to může být i pohodlné křeslo nebo televizor.

Stravování

Klientům je podávána strava 5x denně, u oběda je možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Máme zpracovaný vlastní dietní systém, kde jsou zastoupeny diety: základní a šetřící, diabetická a diabetická šetřící, výživná a individuální. Samozřejmostí je mechanická úprava stravy dle potřeb klienta. Edukační materiál k dietám máme jak v písemné i tak i grafické podobě pro klienty hůře komunikující. Strava se podává v hlavní jídelně v přízemí budovy A. Klientům, kteří nemohou z jakéhokoliv důvodu docházet do hlavní jídelny, je strava podávána v malé jídelně na oddělení, kde je ubytován, nebo přímo na pokoji. Klienti mají možnost si zakoupit drobné občerstvení na recepci.
 
 

Ošetřovatelská, zdravotní a rehabilitační péče

Péče je poskytovaná kompetentním personálem po celých 24 hodin.1x týdně dochází do Domova praktický lékař, předepsané léky podávají všeobecné sestry. Úsek rehabilitace je moderně vybavený a péče je klientům poskytována pod odborným dohledem fyzioterapeuta a rehabilitačního pracovníka.
 
 

Aktivizace

Klientovi jsou nabízeny aktivity dle jeho schopností a možností na základě individuálního posouzení. Aktivizační pracovnice zajišťuje na každém oddělení aktivizaci Individuální či skupinovou. Na výběr je canisterapie (terapie se psem), muzikoterapie se zpíváním a doprovodem na harmoniku, pečení, fototerapie, reminiscenční terapie (vzpomínková), terapie v Zahradě paměti. Dále nabízíme účast na volnočasových aktivitách: hudební a divadelní vystoupení, grilování, sportovní dopoledne, mezigenerační setkání, oslavy narozenin klientů, bohoslužby v naší kapli…

Individuální péče

Individuální plánování vychází ze zachovaných schopností a možností klienta, podporuje soběstačnost při všech úkonech péče o svoji osobu, orientaci, komunikaci. Každý klient má určeného svého klíčového pracovníka, který potřebnou míru podpory spolu s klientem naplánuje. V plánu aktuálně reaguje na změny zdravotního stavu a dodržování dohodnutého režimu.
 
  

Specifické služby

Klientům, kteří nerozumí mluvenému slovu, je k dispozici tzv. alternativní – obrázková podoba nabídky služeb: jak vypadá režim dne, jaké mají klienti práva, jaké jsou možnosti aktivizace. Více zde.
 

Fakultativní služby

Fakultativní služby jako je kadeřník, pedikúra, jednání v institucích, nákupy v obchodech v blízkém okolí domova jsou nabízeny nad rámec poskytované péče a jsou hrazeny klientem.


Informace pro zájemce o službu

Další informace

top