Kdo jsme

0446.jpg

Domov pro seniory Zastávka

Ve své práci se zvláště věnujeme péči o klienty se syndromem demence, za což jsme obdrželi certifikát Vážka, který Česká Alzheimerovská společnost uděluje zařízením, která těmto klientům poskytují kvalitní péči v souladu s nejnovějšími poznatky a doporučeními odborníků - gerontologů.

Snažíme se o to, aby naši klienti vnímali naše zařízení jako svůj skutečný domov se všemi znaky a podmínkami, které domov pro každého z nás představuje.
 

Naše péče o klienty směřuje především k těmto cílům:

- zachování soběstačnosti co nejdéle a v co největším rozsahu s přihlédnutím k individuálním potřebám
- ochrana a podpora práv klientů
- zajištění aktivního, důstojného a spokojeného života
- spolupráce s rodinou, komunitou, odborníky, akademiky, veřejnou správou i soukromým sektorem
- v odůvodněných případech využití paliativní péče

Náš Domov má registrovanou jednu sociální službu

Naše motto

Naším mottem je výrok anglického spisovatele Charlese Dickense:

„Nebyl na světě zbytečně ten, kdo pomáhal ulehčit břemeno druhým“
top