1. Domů
 2.  → 
 3. Služby
 4.  → Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Kapacita: 145 klientů

Cílová skupina:

Osoby starší 55 let, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze řešit ani pomoci rodiny, ambulantních a terénních služeb. U těchto osob dochází ke ztrátě schopnosti běžných denních aktivit, a nakonec i ke ztrátě samostatné existence. Jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Poslání

V rámci sociální služby Domov se zvláštním režimem je naším posláním poskytovat sociální a zdravotní službu klientům se sníženou soběstačností z důvodu poruchy paměti, orientace a chování, (klienti s demencí), kteří potřebují celodenní specifickou péči a dohled, bez které mohou ohrožovat zdraví a život svůj a svého okolí.
 

Hlavní cíle

 1. Podpora soběstačnosti. U každého klienta je potřebná forma podpory a pomoci plánovaná individuálně, aktuálně se přizpůsobuje měnícím se schopnostem klienta.
 2. Vytvoření podmínek, aby klient mohl udržovat kontakt s okolím.
 3. Spolupráce s rodinou klienta.
 4. Vytvoření podmínek pro důstojné umírání ve známém prostředí, tj. paliativní péči.

Ceny a fakultativní služby

Na tyto služby se nevztahuje příspěvek na péči, který klientům přiznává stát, a proto je musí klienti hradit. Jde o následující služby:

 • doprava dle požadavku klienta
 • zhotovení fotokopií
 • kontrola elektrospotřebičů v osobním vlastnictví klienta
 • jmenovka na šatstvo

Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace je pobytové zařízení sociálních služeb, zřízené Jihomoravským krajem a poskytuje sociální službu Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Jak podat žádost k přijetí klienta

Žádost k přijetí klienta do Domova pro seniory Zastávka obdržíte v domově u sociálních pracovnic nebo ji můžete stáhnout na našich stránkách.

Žádost je možné:

 1. Zaslat poštou nebo přinést osobně na adresu: Sportovní 432, 664 84 Zastávka
  v případě osobní návštěvy doporučujeme si předem telefonicky domluvit schůzku se sociálními pracovnicemi
 2. Prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: socialni@dszastavka.cz nebo socialni2@dszastavka.cz

Od 2017 nepřijímáme ani neevidujeme žádosti o sociální službu do budoucna

V případě dotazů se můžete obrátit na naše sociální pracovnice: 728 533 357, 546 418 827

Často kladené dotazy

Pro získání informací o ostatních zařízeních sociálních služeb ve vašem regionu můžete využít: 

Elektronický katalog sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Ubytování

Typy pokojů

V souladu s procesem humanizace sociálních služeb jsme zrušili poslední tři třílůžkové pokoje a v Domově je 15 jednolůžkových a 65 dvoulůžkových pokojů.

Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočními stolky, velkým stolem a židlemi nebo křesly, šatní skříní, chladničkou. Zařízení pokoje je možno doplnit nábytkem podle přání klienta tak, aby nové prostředí co nejvíce připomínalo jeho dřívější domov. Klient si může přinést vlastní ložní prádlo, na které je zvyklý, vítáme, když si klient vyzdobí pokoj předměty, které mu připomínají jeho předchozí život (obrazy, fotografie na zeď, alba, knihy …) nebo i drobné předměty denní potřeby (hrníček, lžička, talířek …).

Lůžka na všech pokojích mohou být oddělena závěsovou zástěnou pro uchování většího soukromí uživatelů. Téměř všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení. V budově A je patnáct dvojic jednolůžkových a dvojlůžkových pokojů, které mají jedno sociální zařízení pro každou dvojici. Dvoulůžkové pokoje v pavilonu B jsou vybaveny klimatizací. V našem Domově bydlí manželské dvojice i dvojice partnerské, které se rozhodly žít společně. Jedno manželství a několik partnerských vztahů vzniklo až v našem Domově.

Ceny za ubytování jsou určeny s přihlédnutím k počtu lůžek na pokoji a k jeho dispozici. V ceně ubytování je zahrnut úklid pokoje, praní a žehlení osobního a ložního prádla, drobné opravy ložního prádla, osobního prádla, užívání, údržba a úklid společných prostor, provozní náklady související s ubytováním (topením, teplou a studenou vodou, elektrickou energií).

Možnosti využití společných prostor

Přesto, že možnosti společných prostor nemůžeme označit za dostačující, snažíme se v rámci možností, které nám skýtá prostorové řešení budov Domova přizpůsobit je co nejlépe potřebám našich klientů i jejich rodinným příslušníkům a dalším návštěvám, které k nám přijdou.

Vstupní hala slouží i jako kavárna obsluhovaná z recepce, kde se scházejí klienti mezi sebou nebo s návštěvami. V recepci je možno koupit teplé i studené nápoje včetně alkoholických, dále omezený sortiment cukrovinek, oplatků apod. Jednou týdně se zde prodávají chlebíčky a jednou týdně v jiný den zákusky. V Domově jsou místnosti určené pro sledování televize, pro aktivizaci klientů, pro reminiscenční terapii, pro rehabilitaci.

Na každém oddělení je malá jídelna, kde se stravují klienti, kteří nechtějí nebo nemohou docházet do hlavní jídelny, kuchyňka, která slouží jako přípravna jídla a kde si mohou klienti připravovat sami jídlo, uvařit kávu nebo čaj. Postupně budujeme na všech odděleních terapeutická zákoutí, která slouží především k reminiscenční terapii a k trénování paměti.

Stravování

Strava se podává v hlavní jídelně v přízemí budovy A. Klientům, kteří nemohou z jakéhokoliv důvodu docházet do hlavní jídelny, je strava podávána v malé jídelně na oddělení, kde je ubytován, nebo přímo na pokoji.

Strava se zde podává 5x denně: snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře. 
U oběda je možnost výběru ze dvou jídel. Vždy ve středu je možno zvolit sladké jídlo. Možnost výběru jídla není možná pouze v případě víkendů, letních prázdnin a Vánočních svátků, kdy je omezen provoz z důvodu čerpání dovolených.

Každý den se propočítává energetická hodnota podávané stravy. Máme zpracovaný vlastní dietní systém, kde jsou zastoupeny diety: základní a šetřící, diabetická a diabetická šetřící, výživná a individuální diety. Edukační materiál k dietám máme jak v písemné i tak i grafické podobě pro klienty hůře komunikující.

Přípravu a výdej stravy zabezpečuje 11 pracovnic, z toho jedna nutriční terapeutka, čtyři kuchařky, dvě pomocné kuchařky, skladnice a tři pracovnice obchodního provozu. V jídelně stravu servírují pracovnice obchodního provozu ke stolům klientů, na oddělení jídlo dovážejí v nahřívaných termoportech pracovnice v přímé obslužné péči a ty rovněž servírují jídlo klientům v malých jídelnách na odděleních. Připravujeme v průměru 150 snídaní, 210 obědů, 150 večeří, dvakrát 150 svačin.

Při přípravě stravy a při stolování a podávání stravy klientům se řídíme pravidly, která jsme vytvořili v rámci programu Bon Appetit, který je zaměřen na důstojnost stravování seniorů, a to zejména těch, kteří trpí syndromem demence.

Ve dnech, na které jsou vázány v oblasti stravování tradice (např. Zelený čtvrtek, Štědrý den, Nový rok), tyto respektujeme a udržujeme, a k takovému dni se vždy vaří odpovídající strava.

Naše kuchyně je známá schopností vařit velmi chutná jídla.
Cena stravného zahrnuje hodnotu potravin a režijní náklady spojené s přípravou jídla. V případě nepřítomnosti se klientovi vrací částka za hodnotu potravin.

Ostatní služby

Praní a žehlení prádla uživatelům i zaměstnancům zabezpečují 3 pracovnice. Provádí i drobné opravy poškozeného ložního a osobní prádla.

Úklid zabezpečuje 7 pracovnic. Denně se uklízí pokoje klientů, kuchyňky a jídelny na odděleních, ošetřovny, sociální zařízení, společné prostory domova (vstupní hala, chodby, schodiště apod.)
Úhrada těchto služeb je součástí platby za pobyt v Domově.