1. Domů
 2.  → 
 3. Služby
 4.  → 

Často kladené dotazy

Mohu podat žádost do více zařízení?

Ano, podání žádosti do našeho Domova pro vás není závazné. Žádost můžete podat i do dalších Domovů nebo jiných sociálních služeb.

 

Mohu si Domov před podáním žádosti prohlédnout?

Ano, vaši návštěvu vítáme. Prohlídku Domova si můžete domluvit se sociálním pracovníkem.

 

Co musím udělat pro to, abych byl/a přijat/a do vašeho Domova?

 1. Každý Žadatel si musí podat písemnou Žádost. Formuláře Žádosti Vám předá sociální pracovník nebo je lze stáhnout na našich stránkách Žádost [.PDF, 139 kB], Žádost [.RTF, 1,31 MB].
 2. Po doručení Žádosti musí sociální pracovník provést sociální šetření se žadatelem v místě jeho aktuálního pobytu, např. v místě bydliště, zdravotnickém zařízení, odlehčovací službě apod. Závěry sociálního šetření projedná sociální komise na svém jednání a zhodnotí, zda bude žádost z hlediska míry nepříznivé sociální situace vedena v evidenci čekatelů.
 3. Čekatel na přijetí do služby bude kontaktován naším zařízením v případě uvolnění vhodného místa.

 

Je možné pokoj vybavit, či částečně vybavit vlastním nábytkem?

Pokud je na pokoji dostatečné místo, vyjdeme vám maximálně vstříc. Víme, že křeslo, stolek či jiný drobný nábytek, které klienta provázely životem, mohou udělat své a upevnit tak jeho pocit bezpečí v novém prostředí. Doporučujeme drobnosti jako hrníček, fotografie, obrázky či oblíbený polštářek, díky kterým lze proměnit „obyčejný“ pokoj v domov.

 

Kdy můžeme do Domova přijít na návštěvu?

Návštěvy může klient přijímat na svém pokoji se souhlasem svých spolubydlících v době od 7:00 hod. do 18:00 hod. Nedoporučujeme návštěvy v době výdeje jídel. Po 18:00 hodině není návštěva na pokojích povolena na přání ostatních uživatelů (většina se chystá k odpočinku). V této době je vhodné k návštěvě využít odpočinkové kouty na chodbách, vstupní halu a další společné prostory.

Návštěvy je však vhodné vynechat v případě, že se necítíte dobře, abychom se vyvarovali možné nákazy našich klientů. Návštěvy jsou zakázány pouze v případech, kdy je zákaz návštěv vyhlášen příslušnou hygienickou stanicí či celostátně z důvodu zvýšeného výskytu přenosných nemocí v populaci.

 

Mám příbuzné z daleka, mohou v Domově v rámci návštěvy přespat?

Ano, pro tyto účely nám slouží hostinský pokoj pro dvě osoby, který je možné využít pro vaši návštěvu. Pokoj je zpoplatněn 189 Kč/os./noc nebo společně se stravou za 444,- Kč/os./den.

 

Jaká je úhrada za pobyt?

Aktuální ceny úhrad naleznete zde: úhradník pokojů a stravy [.PDF, 717 kB]

 

Co když můj příjem nebude postačovat na úhradu pobytu a stravy v domově?

Za pobytové služby v Domově pro seniory hradí klient úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Pokud příjem klienta nepostačuje na úhradu nákladů, je možné se s osobami blízkými klienta domluvit a uzavřít smlouvu o úhradě nedoplatku za ubytování (§ 71 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

 

Co se stane s příspěvkem na péči po nástupu do Domova?

Po nástupu do Domova náleží příspěvek na péči Domovu. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů spojených s péčí o Vás v Domově.

 

Mohou klienti opouštět Domov pro seniory na víkendy či dovolenou?

Samozřejmě, stačí nahlásit termín staniční sestře příslušného oddělení pro odhlášení stravy a přípravu potřebných léků s sebou.

Počet dnů strávených na tzv. dovolenkách by však neměl přesáhnout dobu 40 kalendářních dnů v průběhu jednoho roku. Překročení počtu dnů mimo zařízení může být i důvodem k ukončení pobytu v domově. Do této doby se nezapočítávají dny, kdy se jedná o pobyt mimo zařízení z důvodu pobytu ve zdravotnickém, případně lázeňském zařízení. 

Jaké jsou možnosti využití volného času v Domově?

Ke každému klientovi se přistupuje individuálně, zůstává jeho volbou, jak chce trávit volný čas. Snažíme se jej motivovat, aby se zapojil do běžných denních aktivit a nezůstával na pokoji, avšak má plné právo se programu nezúčastnit. Dopolední aktivity probíhají za doprovodu aktivizačních pracovníků nebo pracovnic přímé obslužné péče. Kromě terapeutických činností (vaření, canisterapie, relaxace ve světelné místnosti aj.) se mohou klienti účastnit každodenní rozcvičky, čtvrtečního tanečního programu, filmového promítání, k procházkám využít terapeutickou zahradu nebo park v areálu Domova.

 

Jaké aktivity jsou klientům k dispozici?

Nabízíme širokou škálu aktivit Zobrazit aktivity

Jaké věci si mám vzít s sebou při nástupu do nového domova?

V den nástupu do zařízení s sebou přineste následující dokumenty:

 • občanský průkaz, ​průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny,
 • rodný list, příp. oddací list nebo úmrtní list partnera,
 • doklad o výši přiznaného příspěvku na péči,
 • důchodový výměr,
 • zásobu léků s rozpisem jejich užívání alespoň na 3 dny,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti (pokud bylo vydáno), popř. listinu opatrovníka.

Ostatní pomůcky:

 • pokud vlastníte a používáte některou z těchto kompenzačních pomůcek – invalidní vozík, chodítko, francouzské hole – vezměte je s sebou. Pokud tyto pomůcky ještě nemáte, je možné zajistit jejich pořízení po nástupu do DS ve spolupráci s rehabilitačními pracovnicemi.
 • Doporučený seznam osobního vybavení a drobných předmětů osobní potřeby Doporučený seznam osobního vybavení [.PDF, 190 kB]

 

V případě, že se stanu klientem Domova, zajistíte mi dopravu do Vašeho zařízení?

Dopravu, popř. doprovod, do DS Zastávka si zajišťuje každý klient sám, případně zajišťují rodinní příslušníci. V případě pobytu ve zdravotnickém zařízení je nutno se spojit se sociální pracovnicí daného zařízení, která poskytne pomoc při sjednání přepravy sanitkou. 

Jak jsou vybaveny pokoje?

Každý klient má na pokoji k dispozici elektrické polohovací lůžko s matrací, zařízení nouzové signalizace k přivolání personálu, noční stolek, chladničku, vestavěnou šatní skříň s bezpečnostní schránkou pro uložení cenností, stůl a židli. Po předchozí domluvě si klient může vzít něco ze svého nábytku (křeslo, skříňku, poličku…).

V případě že si bude chtít klient přinést elektrický spotřebič připojovaný do elektrické sítě, např. televizi, rádio, rychlovarnou konvici, musí být tento prohlédnut odbornou firmou, která vyhotoví zprávu o nezávadnosti přístroje a tato zpráva se předá sociální pracovnici k úschově.

 

Kolik osob sdílí jeden pokoj?

V našem zařízení máme 65 dvoulůžkových pokojů a 15 jednolůžkových pokojů.

Na jednolůžkový pokoj si může podat žádost u sociálních pracovnic klient Domova, vede se pořadník na jednolůžkové pokoje a postupně dle termínu požadavků klientů uvolněné jednolůžkové pokoje obsazujeme. Vzhledem ke struktuře pokojů, tzn.  že dva pokoje mají společné sociální zařízení, jsou obsazovány tyto pokoje v zásadě žena-žena, muž-muž.

 

Co když si se spolubydlícím nebudu rozumět?

Na základně sociálního šetření, zdravotního stavu a psychického stavu se vždy snažíme umístit klienty tak, aby si co nejvíce rozuměli. I tak se může stát, že si klienti nerozumí a v takových případech to řešíme individuálně přestěhováním na vhodnější pokoj nebo vyhledáním jiného spolubydlícího.

 

Mohu mít u sebe na pokoji zvíře?

Vnitřní pravidla DS Zastávka neumožňují chovat zvíře na pokoji. DS Zastávka však zajišťuje kontakt se zvířaty prostřednictvím canisterapie nebo lamaterapie (návštěvy psů nebo lam). Návštěvy v doprovodu domácích mazlíčků jsou samozřejmě povoleny.

 

Pečuji o blízkou osobu a potřebuji na dobu opravy bytu zajistit péči o ni, tedy asi na dobu 3 týdnů. Zajišťujete i krátkodobou péči?

Krátkodobé pobyty bohužel neposkytujeme. Tuto službu, tzv. odlehčovací, poskytují jiné organizace, doporučujeme při vyhledávání služby na internetu využít např. Elektronický katalog sociálních služeb Jihomoravského kraje nebo registr poskytovatelů sociálních služeb z celé České republiky

 

Jak je zajištěna lékařská péče v zařízení?

Máme smluvního praktického lékaře, ke kterému registrujeme naše klienty, po předchozí dohodě. Praktický lékař dochází 1x týdně (vždy v úterý). Odborný lékař z oboru psychiatrie, kožní a oční dochází do našeho zařízení dle potřeby. Akutní případy řešíme se ZZS.

 

Jsem věřící. Budu moci navštěvovat bohoslužby?

V našem zařízení je kaple, kde se konají bohoslužby (každou středu). Tato kaple je veřejně přístupná, takže ji můžete navštěvovat kdykoliv.

 

Jak je to s osobním prádlem?

Ošetřující personál odváží prádlo k vyprání do naší centrální prádelny. Pradleny zajišťují také drobné opravy osobního ošacení.