1. Domů
  2.  → Programy

Programy

Aktivity klientů

Velkým přínosem pro zvýšení kvality péče o klienty je navýšení počtu aktivizačních pracovnic. Od 1. 1. 2022 má každé oddělení svoji aktivizační pracovnici, která se bude individuálně věnovat klientům, zejména v nejtěžších stádiích demence, na základě pozorování a intuitivních technik.

Fototerapie – léčba světlem

Světlo je přirozený zdroj energie a má zásadní vliv pro náš pocit spokojenosti, díky kterému jsme čilejší, a to jak fyzicky, tak psychicky. Probíhá v místnosti „Světluška“, kde světla vyzařují 99 % denního světla, které při kontaktu s pokožkou vytváří v těle vit. D. Je vhodné ji využívat zejména v podzimních a zimních dnech, kdy světla a slunce je nedostatek. I zde terapie může probíhat různými způsoby, buď relaxace při poslechu hudby, sledování různých pořadů dle přání klienta, procvičování paměti.

Canisterapie

Je terapie za účasti psa. Probíhá 1x za 14 dnů, buď individuálně, nebo ve skupinách. Terapie se psem může aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, ale i motoriku, chůzi, pohyb paží, rukou.

Taneční terapie – pohybová terapie

V našem Domově probíhá 1x týdně. Klienti si společně nejen zatančí, ale i zazpívají písničky, které mají rádi. Prostřednictvím pohybu mohou vyjádřit své emoce a s nimi zadržovanou energii, což vede k fyzickému a psychickému uvolnění.

Reminiscenční terapie – vzpomínání

Patří mezi aktivizační činnosti. Je to terapie založená na principu vzpomínek. Vzpomínky patří k největšímu bohatství každého člověka. Proto s každým klientem vytváříme vzpomínkové kufříky, kdy se alespoň touto cestou klient může vrátit do šťastného období svého života.

Probíhá jako individuální, nebo skupinová, která je více stimulační – vzpomínky jedněch vyvolávají vzpomínky druhých, zlepšují a rozvíjí komunikaci, prohlubují vztahy mezi klienty.

Smyslová aktivizace

Je využívaná zejména u klientů s demencí. Je to cílená aktivizace, která vychází z biografie klienta – životního příběhu. Je zaměřená na všechny jeho smysly. Cílem je podporovat klienta v péči o svoji osobu, oživit vzpomínky na to, co patří do jeho života. Probíhá individuálně.

Program Namasté

Je pečovatelský program, který poskytuje pohodlí a potěšení lidem s pokročilou demencí prostřednictvím smysluplných aktivit a smyslové stimulace, zejména s využitím doteku. Probíhá individuálně, nebo ve skupinách. Je součástí každodenní péče o tyto klienty.

Bazální stimulace

Slouží jako komunikační prostředek u klientů s pokročilou demencí. Tento koncept umožňuje klientům s postiženým vnímáním a poruchami hybnosti vnímat své tělo a okolí prostřednictvím cílených doteků. Probíhá individuálně vyškoleným personálem.

Bon apetit

Smyslem tohoto programu je vytvořit klientům dobrý prožitek stolování a radost z jídla, soběstačnost při jídle a pocit důstojnosti. Zahrnuje informování o podávaných pokrmech, možnost výběru jídla, jejich servírování, možnost úpravy jídla, aby se klient co nejdéle najedl sám. Pro potřebné klienty je možné uvařit „jídlo do ruky“.

Prevence chronické zácpy 

Jedná se o systematicky propracovaný postup týmu nutričního terapeuta, rehabilitačních pracovnic a pracovnic přímé obslužné péče. Důležitým faktorem u prevence zácpy je dbát na individualitu, pravidelnost, řád a trpělivost. Dbáme na pitný režim a podávání doplňků stravy, pravidelný pohyb a různé rehabilitační techniky. Cílem tohoto programu je neužívat laxativa.