1. Domů
 2.  → Podání žádosti

Podání žádosti

Kdo může být klientem v Domově se zvláštním režimem

Žádost do DZR si může podat žadatel, který se ocitl v nepříznivé sociální situaci.

Co rozumíme pod pojmem nepříznivá sociální situace

 • žadatel nezvládá běžné úkony péče o svoji osobu – nedokáže provést osobní hygienu, zvolit a obléct vhodné oblečení a obuv, omezeně se pohybuje,
 • nedokáže se orientovat ve známém prostředí, ale i mimo něj. Odejde z domu a nedokáže se vrátit.
 • nedokáže si zajistit a připravit jídlo, sám se najíst a napít
 • není schopen uklidit vlastní prostor, pečovat o prádlo, oblečení
 • nedokáže navazovat a udržovat vztahy společenské vztahy, kontakty s rodinou a s přáteli
 • nedokáže se srozumitelně vyjádřit
 • nedokáže jednat s úřady, obstarat si osobní záležitosti, uplatnit svá práva (volební)
 • nedokáže pečovat o zdraví, samostatně brát léky
 • ztrácí zájem o seberealizaci, uzavírá se do sebe
 • potřebuje dohled a specifickou péči po 24 hodin
 • rodina, ani pečovatelská služba nemůže tuto péči zajistit
 • nemocný se stává nebezpečný sám sobě a svému okolí (zapomene, že pustil plyn)

Zdravotní stav je jen jeden z faktorů posouzení NSS.

Příklad nepříznivé sociální situace

Seniorka žije sama v bytě ve 2. patře bez výtahu, má potíže s chůzí – potřebuje 2 francouzské hole, sama se ven z bytu nedostane. Špatně se orientuje i ve vlastním prostředí, zapomíná. Potřebuje celodenně pomoc a dohled – sama se neumyje, neví, kdy se najíst, kdy užít léky, necítí potřebu se napít, je bezradná. Šla by spát ve stejném oblečení – nedokáže rozlišit denní a noční dobu. Necítí potřebu použití WC a následné očisty, případně používání inkontinenčních pomůcek. Nemá možnost během dne s někým komunikovat, nedokáže si zařídit osobní záležitosti. Rodina žije mimo bydliště seniorky, pečovatelskou službu seniorka odmítá, protože je přesvědčena, že žádnou pomoc nepotřebuje, vše zvládne sama.

Jak podat žádost k přijetí klienta

Žádost k přijetí klienta do Domova pro seniory Zastávka obdržíte v domově u sociálních pracovnic nebo ji můžete stáhnout na našich stránkách.

Žádost je možné:

 1. Zaslat poštou nebo přinést osobně na adresu: Sportovní 432, 664 84 Zastávka
  v případě osobní návštěvy doporučujeme si předem telefonicky domluvit schůzku se sociálními pracovnicemi
 2. Prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: socialni@dszastavka.cz nebo socialni2@dszastavka.cz

Od 2017 nepřijímáme ani neevidujeme žádosti o sociální službu do budoucna

V případě dotazů se můžete obrátit na naše sociální pracovnice: 728 533 357, 546 418 827

Často kladené dotazy

Pro získání informací o ostatních zařízeních sociálních služeb ve vašem regionu můžete využít: 

Elektronický katalog sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Náš Domov má registrovanou jednu sociální službu:

Domov se zvláštním režimem (kapacita 145 klientů).
Více informací

Ve své práci se zvláště věnujeme péči o klienty se syndromem demence a jsme držiteli certifikátu Vážka, který Česká Alzheimerovská společnost uděluje zařízením, která těmto klientům poskytují kvalitní péči v souladu s doporučeními odborníků gerontologů.

Snažíme se o to, aby naši klienti vnímali naše zařízení jako svůj skutečný domov se všemi znaky a podmínkami, které domov pro každého z nás má.

Naše péče o klienta směřuje k tomuto hlavnímu cíli:

Zachování soběstačnosti co nejdéle v co největším rozsahu, ochrana práv klientů a zajištění jejich aktivního, důstojného a spokojeného života.

Naším mottem je výrok anglického spisovatele Charlese Dickense:

„Nebyl na světě zbytečně ten, kdo pomáhal ulehčit břemeno druhým“