1. Domů
  2.  → Informace o nás

Informace o nás

Náš Domov má registrovanou jednu sociální službu:

Domov se zvláštním režimem (kapacita 145 klientů).
Více informací

Ve své práci se zvláště věnujeme péči o klienty se syndromem demence a jsme držiteli certifikátu Vážka, který Česká Alzheimerovská společnost uděluje zařízením, která těmto klientům poskytují kvalitní péči v souladu s doporučeními odborníků gerontologů.

Snažíme se o to, aby naši klienti vnímali naše zařízení jako svůj skutečný domov se všemi znaky a podmínkami, které domov pro každého z nás má.

Naše péče o klienta směřuje k tomuto hlavnímu cíli:

Zachování soběstačnosti co nejdéle v co největším rozsahu, ochrana práv klientů a zajištění jejich aktivního, důstojného a spokojeného života.

Naším mottem je výrok anglického spisovatele Charlese Dickense:

„Nebyl na světě zbytečně ten, kdo pomáhal ulehčit břemeno druhým“

V péči o naše klienty se řídíme těmito zásadami

Naše péče je standardizovaná

V souladu s právními předpisy jsme formulovali Standardy sociální péče a z nich vyplývající metodické postupy a nástroje tak, abychom péči poskytovali všem klientům jednotně a stejně kvalitně.

Naše péče je individualizovaná

Plánování péče je prováděno klíčovým pracovníkem společně s klientem podle jeho zvyklostí, přání a potřeb tak, aby klient sám o svém životě rozhodoval a řídil ho. Cílem je zachování co největší soběstačnosti klienta po co nejdelší dobu. Každý klíčový pracovník plánuje péči nejvýše pro čtyři klienty.

Na odděleních pracují multidisciplinární týmy zaměstnanců

Neoddělujeme zdravotní a pečovatelský personál. Na oddělení pracují pod vedením všeobecné sestry ve funkci vedoucí oddělení další všeobecné sestry, pracovnice přímé péče a pracovnice úklidu. Všechny tvoří jeden tým navzájem spolupracujících a podporujících se zaměstnanců.

Při zajišťování péče využíváme osvědčené koncepty

Jedná se zejména o koncept Bazální stimulace jako způsobu komunikace s klienty ve vyšších stádiích demence, o standardizovanou nutriční péči, kterou bráníme nedostatečné výživě klientů a rehabilitační péči pomocí níž udržujeme schopnost klientů samostatně se pohybovat a být co nejvíce soběstační.

Soustavně usilujeme o zvyšování kvality naší péče o klienty

Inspiraci pro zvyšování kvality péče zajišťujeme zpětnou vazbou od odborníků při obhajobách našich certifikátů, šetřeními spokojenosti klientů, jejich rodinných příslušníků i zaměstnanců. Máme zaveden systém indikátorů kvality, jejichž hodnoty sledujeme pomocí prvků metody Balanced Scorecard. Strategicky plánujeme budoucnost Domova prostřednictvím Rozvojových plánů, průběžně vzděláváme naše zaměstnance.

Často kladené dotazy

Certifikáty

Vážka

Koncept Bazální stimulace

Standardizace nutriční péče

Poslání pečovat

Paliativní péče

Projekty

Naše zařízení se účastnilo projektu č. CZ. 1.07/3. 2. 04/04. 0046 „Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí“ Diecézní charity Brno, Oblastní charity Rajhrad.

V rámci uvedeného projektu byly vytvořeny, pilotně ověřeny a následně evaluovány tři vzdělávací programy určené pro pracovníky sociální péče, nelékařský zdravotnický personál a vedoucí pracovníky zdravotnických a sociálních služeb pečující o klienty s demencí.

Záměry projektu vycházejí z potřeby prohloubit odborné znalosti v oblasti demence a zvýšit kvalitu paliativní péče o pacienty s tímto onemocněním.

Projekt byl schválen a realizován v globálním grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji č. CZ. 1. 07/3. 2. 04 a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.