Nepříznivý vývoji epidemiologické situace

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, Vás chceme informovat o opatřeních, týkajících se provozu v Domově pro seniory Zastávka, příspěvková organizace sledujeme aktuální informace a jsme ve spojení...